Proff
Proff

Vipps Mobilepay AS

Org nr918 713 867
AdresseRobert Levins gate 5, 0150 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn4 5624 353-3 295-
Leder annen godtgjørelse2 5412 558-2 003-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter634 4621 738 9641 495 5341 322 567766 691
Annen driftsinntekt20 24030 11932 11753 1455 776
Sum driftsinntekter654 7011 769 0821 527 6511 375 712772 466
Varekostnad178 137730 664562 937575 586362 131
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader284 463361 901334 505285 818152 443
Herav kun lønn255 934314 492256 025222 435108 880
Ordinære avskrivninger49 375194 090178 337149 14465 690
Nedskrivning12 053----
Andre driftskostnader569 067601 423475 631594 851447 676
Driftsresultat−438 393−118 995−23 758−229 688−255 473
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3 159847222 1621 365
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt4316201 48036724
Sum finansinntekter3 5909242 2022 6331 401
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad7 12113 83311 7228 625637
Andre finanskostnader7618482 024430166
Sum annen finanskostnad7 76148 8482 024430166
Sum finanskostnader14 88262 68113 7469 055803
Resultat før skatt−449 685−180 752−35 302−236 111−254 875
Sum skatt---0−161 527
Ordinært resultat−449 685−180 752−35 302−236 111−93 348
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−449 685−180 752−35 302−236 111−93 348
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill100 0001 470 8721 470 8721 470 8721 470 872
Sum immaterielle midler312 8592 483 7172 413 9812 377 3962 289 363
Sum anleggsmidler2 563 8002 740 2202 721 4212 639 0452 325 605
Tomter, bygninger og annen fast eiendom10 809177 149186 776196 24414 149
Maskiner/anlegg/biler09 56813 27229 109-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler57 25116 84621 91123 78318 691
Sum varige driftsmidler68 060203 564221 959249 13732 840
Aksjer/Investeringer i datterselskap2 168 82036 12284 1227 8921 488
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer14 06115 42803 290613
Sum finansielle anleggsmidler2 182 88252 93985 48112 5123 402
Sum varelager-----
Kundefordringer27 44079 868138 221125 77653 989
Konsernfordringer48 23948 13715 2427 840242
Sum fordringer130 908293 921299 298236 371123 951
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post513 62764 622153 510102 48075 900
Sum Kasse/Bank/Post513 62764 622153 510102 48075 900
Sum omløpsmidler644 534358 543452 808338 851199 852
Sum eiendeler3 208 3343 098 7633 174 2282 977 8952 525 457
Aksje/Selskapskapital23 12311 94111 24411 24410 234
Annen innskutt egenkapital3 366 6293 284 1542 994 8292 994 8292 595 838
Sum innskutt egenkapital3 389 7533 296 0963 006 0733 006 0732 606 072
Sum opptjent egenkapital−449 685−702 699−521 947−486 645−250 534
Annen egenkapital107 462----
Sum egenkapital2 940 0682 593 3972 484 1262 519 4292 355 538
Sum avsetninger til forpliktelser--00-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld32 138100 827101 047123 550-
Annen langsiktig gjeld32 138100 827101 047123 550-
Sum langsiktig gjeld32 138100 827101 047123 5500
Gjeld til kredittinstitusjoner04 738192 674--
Leverandørgjeld74 229104 853136 03492 42156 434
Skyldig offentlige avgifter18 26532 80447 42424 61320 821
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld143 633262 142212 922217 88392 664
Sum kortsiktig gjeld236 128404 539589 054334 916169 919
Sum gjeld268 266505 365690 102458 467169 919
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 208 3343 098 7633 174 2282 977 8952 525 457
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vipps Mobilepay AS

Org nr 918 713 867

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo