Proff
Proff

Visma Norge Holding AS

Org nr982 844 576
AdresseKarenslyst allé 56, 0277 Oslo
Del avVisma AS

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter261 217226 660147 20879 89068 182
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter261 217226 660147 20879 89068 182
Varekostnad260 827226 160147 11979 79068 082
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger----4 071
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 3426563 1612 778115
Driftsresultat−952−156−3 072−2 678−4 086
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2 165 9382 921 4481 266 08875 34550 480
Sum finansinntekter2 165 9382 921 4481 266 08875 34550 480
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader24 0069 4963 7447 2535 825
Sum annen finanskostnad24 0069 4963 7447 2535 825
Sum finanskostnader24 0069 4963 7447 2535 825
Resultat før skatt2 140 9802 911 7961 259 27265 41440 569
Sum skatt439 518339 643277 7166 2846 006
Ordinært resultat1 701 4622 572 153981 55659 13034 563
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 701 4622 572 153981 55659 13034 563
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler3884926267971 017
Sum anleggsmidler11 073 7679 030 5409 477 9788 287 2047 093 812
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler----0
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler----0
Aksjer/Investeringer i datterselskap11 025 7719 030 0488 912 5077 758 5236 599 489
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler47 608----
Andre fordringer00564 845527 884493 306
Sum finansielle anleggsmidler11 073 3799 030 0489 477 3528 286 4077 092 795
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer3 593 6001 689 4002 089 7541 146 000616 312
Sum fordringer3 594 3052 293 8052 089 7541 146 000616 661
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post261181 59325106
Sum Kasse/Bank/Post261181 59325106
Sum omløpsmidler3 594 5662 475 3982 090 0051 146 000616 667
Sum eiendeler14 668 33311 505 93811 567 9839 433 2047 710 479
Aksje/Selskapskapital213 146213 146213 146193 769193 769
Annen innskutt egenkapital1 056 5541 200 8172 277 0631 469 000469 000
Sum innskutt egenkapital4 703 6744 847 9376 912 4045 554 3414 554 341
Sum opptjent egenkapital6 063 5194 583 8482 011 6941 962 3781 924 749
Annen egenkapital6 063 5194 583 8482 011 6941 962 3781 924 749
Sum egenkapital10 767 1939 431 7858 924 0987 516 7196 479 090
Sum avsetninger til forpliktelser----1 078 066
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld497 416494 789442 056905 275-
Annen langsiktig gjeld497 416494 789442 056905 275-
Sum langsiktig gjeld497 416494 789442 056905 2751 078 066
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld02 223--583
Skyldig offentlige avgifter---−398
Kortsiktig konserngjeld2 065 7461 577 1101 287 58827 56430 078
Annen kortsiktig gjeld1 337 9590914 239983 647122 564
Sum kortsiktig gjeld3 403 7241 579 3662 201 8271 011 208153 323
Sum gjeld3 901 1402 074 1552 643 8831 916 4831 231 389
SUM EGENKAPITAL OG GJELD14 668 33311 505 94011 567 9819 433 2027 710 479
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Visma Norge Holding AS

Org nr 982 844 576

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo