Proff
Proff

Vitikka AS

Org nr921 404 077
Telefon977 26 966
AdresseStorgata 16 F, 9750 Honningsvåg

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 019685617
Leder annen godtgjørelse-2002560

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 9612 4122 0121 058
Annen driftsinntekt10335680
Sum driftsinntekter3 0642 4472 0181 138
Varekostnad243182328115
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader1 7491 7261 042631
Herav kun lønn1 6291 584979605
Ordinære avskrivninger91--
Nedskrivning----
Andre driftskostnader938468435332
Driftsresultat1257021460
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt1000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt4000
Sum finansinntekter5010
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad10--
Andre finanskostnader9100
Sum annen finanskostnad9100
Sum finanskostnader10100
Resultat før skatt1206921460
Sum skatt261547-
Ordinært resultat945416760
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat945416760
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler----
Sum anleggsmidler601800
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler6018--
Sum varige driftsmidler6018--
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler----
Sum varelager----
Kundefordringer234107-0
Konsernfordringer----
Sum fordringer249112147
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post795731732221
Sum Kasse/Bank/Post795731732221
Sum omløpsmidler1 044843746228
Sum eiendeler1 104861746228
Aksje/Selskapskapital60606060
Annen innskutt egenkapital--−6−6
Sum innskutt egenkapital1001009494
Sum opptjent egenkapital309215166−1
Annen egenkapital309215166-
Sum egenkapital40931526194
Sum avsetninger til forpliktelser1---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld----
Annen langsiktig gjeld----
Sum langsiktig gjeld1000
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld2419207
Skyldig offentlige avgifter2131309759
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld43238332268
Sum kortsiktig gjeld695547486134
Sum gjeld696547486134
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 104861746228
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vitikka AS

Org nr 921 404 077

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo