Proff
Proff

Vizmar AS

Org nr919 273 518
AdresseSkoltegrunnskaien 1, 5035 Bergen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2525273412
Driftsresultat−25−25−27−34−12
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--0625-
Sum finansinntekter--06250
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00---
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad9893 858---
Sum finanskostnader9893 858---
Resultat før skatt−1 014−3 883−27591−12
Sum skatt00000
Ordinært resultat−1 014−3 883−27591−12
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 014−3 883−27591−12
Ordinært utbytte---375-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---375-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler5 3036 29210 15010 1509 550
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap5 3036 29210 15010 1509 550
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler5 3036 29210 15010 1509 550
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer-00375-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5020430
Sum Kasse/Bank/Post5020430
Sum omløpsmidler502037930
Sum eiendeler5 3086 29210 17010 5299 580
Aksje/Selskapskapital300300300300300
Annen innskutt egenkapital4 2965 3109 1939 2199 015
Sum innskutt egenkapital4 5965 6109 4939 5199 315
Sum opptjent egenkapital----−12
Annen egenkapital----−12
Sum egenkapital4 5965 6109 4939 5199 303
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld0655650600-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld06556506000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld---8-
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld712272727277
Annen kortsiktig gjeld00---
Sum kortsiktig gjeld7122727410277
Sum gjeld7126826771 010277
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 3086 29210 17010 5299 580
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Vizmar AS

Org nr 919 273 518

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo