Proff
Proff

Vn Norge AS

Org nr821 083 052
AdresseFilipstad brygge 2, 0252 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

20.06.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---1 409618
Leder annen godtgjørelse----42

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---04 944
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter---04 944
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4569135062 3741 056
Herav kun lønn40080001 409638
Ordinære avskrivninger--053
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 4211 3691 2734 3905 632
Driftsresultat−2 877−2 282−1 779−6 769−1 747
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2 547341675 0544 949
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt431 7016 608861 9448 80015 567
Sum finansinntekter434 2486 949862 01013 85420 516
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad901342
Andre finanskostnader5 9722 04715 6549 85930
Sum annen finanskostnad5 9722 04715 6549 85930
Sum finanskostnader5 9812 04715 6549 89332
Resultat før skatt425 3902 620844 577−2 80818 737
Sum skatt86 4281 066186 7901734 664
Ordinært resultat338 9621 554657 787−2 98114 073
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat338 9621 554657 787−2 98114 073
Ordinært utbytte-20 000---
Ekstraordinært utbytte476 000----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte476 00020 000---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler194 223363 590363 590727 149727 154
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---05
Sum varige driftsmidler---05
Aksjer/Investeringer i datterselskap303030--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler194 193363 560363 560727 149727 149
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler194 223363 590363 590727 149727 149
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 10521185 0552 029222 042
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post132 45328 502310 13514 1637 087
Sum Kasse/Bank/Post132 45328 502310 13514 1637 087
Sum omløpsmidler133 55928 523495 19016 192229 129
Sum eiendeler327 782392 113858 780743 342956 284
Aksje/Selskapskapital1 0001 0001 0001 0001 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 000370 457388 903728 474935 848
Sum opptjent egenkapital232 4190011 09214 073
Annen egenkapital232 4190011 09214 073
Sum egenkapital233 419370 457388 903739 566949 921
Sum avsetninger til forpliktelser---02 745
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00002 745
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld19771234235134
Skyldig offentlige avgifter--020371
Ordinært utbytte-20 000---
Ekstraordinært utbytte476 000----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte476 00020 000---
Kortsiktig konserngjeld12463276 079235-
Annen kortsiktig gjeld4564566 774367173
Sum kortsiktig gjeld94 36321 656469 8773 7753 618
Sum gjeld94 36321 656469 8773 7756 363
SUM EGENKAPITAL OG GJELD327 782392 113858 780743 342956 284
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vn Norge AS

Org nr 821 083 052

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo