Proff
Proff

Vollan Gjestestue Eiendom AS

Org nr981 694 058
Adresse9040 Nordkjosbotn

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--000
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt3 6003 3003 3003 0002 700
Sum driftsinntekter3 6003 3003 3003 0002 700
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader03253530
Herav kun lønn03050500
Ordinære avskrivninger1 1261 1921 3611 4141 349
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader429413429364308
Driftsresultat2 0451 6631 4571 1691 043
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt123465
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter123465
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad684687803906896
Andre finanskostnader--02-
Sum annen finanskostnad--02-
Sum finanskostnader684687803908896
Resultat før skatt1 373979658268153
Sum skatt3022151455944
Ordinært resultat1 071763513209109
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 071763513209109
Ordinært utbytte400----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte400----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler--0131190
Sum anleggsmidler25 77624 05524 44125 78524 676
Tomter, bygninger og annen fast eiendom25 38123 58323 88725 00423 728
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler395472554650758
Sum varige driftsmidler25 77624 05524 44125 65424 486
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer33333
Sum fordringer3431319303
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 221980509731455
Sum Kasse/Bank/Post3 221980509731455
Sum omløpsmidler3 2541 011540740758
Sum eiendeler29 03025 06724 98126 52625 434
Aksje/Selskapskapital808808808808808
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital808808808808808
Sum opptjent egenkapital6 5325 8615 4974 9854 776
Annen egenkapital6 5325 8615 4974 9854 776
Sum egenkapital7 3406 6696 3055 7935 584
Sum avsetninger til forpliktelser12710614--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner18 59416 44018 28619 14219 069
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld18 72216 54718 30019 14219 069
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld574-11−1382
Skyldig offentlige avgifter−29113914614229
Ordinært utbytte400----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte400----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 0041 1892191 450370
Sum kortsiktig gjeld2 9691 8513761 591782
Sum gjeld21 69018 39818 67620 73319 850
SUM EGENKAPITAL OG GJELD29 03025 06724 98126 52625 434
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vollan Gjestestue Eiendom AS

Org nr 981 694 058

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo