Proff
Proff

Voss og fjordane Guideservice AS

Org nr888 976 132
AdresseSkulegata 11 A, 5700 Voss

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--360594585
Leder annen godtgjørelse--000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter10 163295012 43511 999
Annen driftsinntekt300418565--
Sum driftsinntekter10 46371356512 43511 999
Varekostnad1 3796328888823
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7 2827351 2149 1128 600
Herav kun lønn6 1356079987 8327 427
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader7754287027211 074
Driftsresultat1 027−512−1 3781 7131 501
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-032
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt23766
Sum finansinntekter23798
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad--010
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad----0
Sum finanskostnader--010
Resultat før skatt1 029−509−1 3711 7211 509
Sum skatt226−112−299382350
Ordinært resultat803−397−1 0721 3391 159
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat803−397−1 0721 3391 159
Ordinært utbytte800---1 100
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte800---1 100
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0112---
Sum anleggsmidler75187757575
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler7575757575
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler7575757575
Sum varelager-----
Kundefordringer2 2752225462 0962 088
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 2772248992 0982 090
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6028668452 1311 881
Sum Kasse/Bank/Post6028668452 1311 881
Sum omløpsmidler2 8791 0901 7444 2303 970
Sum eiendeler2 9541 2761 8194 3054 045
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital1 0029991 3962 4681 129
Annen egenkapital1 0029991 3962 4681 129
Sum egenkapital1 1021 0991 4962 5681 229
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld53745126057
Skyldig offentlige avgifter16581125521572
Ordinært utbytte800---1 100
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte800---1 100
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld23651186773737
Sum kortsiktig gjeld1 8521773231 7362 816
Sum gjeld1 8521773231 7362 816
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 9541 2761 8194 3054 045
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Voss og fjordane Guideservice AS

Org nr 888 976 132

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo