Proff
Proff

Yellow Holding AS

Org nr918 041 133
AdresseDronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5 2917631228
Driftsresultat−5 291−76−31−22−8
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt05 20021 600--
Sum finansinntekter45 20021 60000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader00000
Sum annen finanskostnad000026 800
Sum finanskostnader11680026 800
Resultat før skatt−5 4025 11621 569−22−26 808
Sum skatt-----
Ordinært resultat−5 4025 11621 569−22−26 808
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−5 4025 11621 569−22−26 808
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler726 800726 80021 60000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap726 800726 80021 60000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler726 800726 80021 60000
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer881167437495
Sum fordringer881167437495
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post-----
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler881167437495
Sum eiendeler727 681726 96721 6437495
Aksje/Selskapskapital300300200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital726 914726 91426 91426 91426 914
Sum opptjent egenkapital−5 557−155−5 271−26 840−26 819
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital721 357726 75921 6437495
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld6 324----
Annen langsiktig gjeld6 324----
Sum langsiktig gjeld6 3240000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-208---
Annen kortsiktig gjeld-----
Sum kortsiktig gjeld-208---
Sum gjeld6 324208000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD727 681726 96721 6437495
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Yellow Holding AS

Org nr 918 041 133

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo