Proff
Proff

RAUFOSS INDUSTRIPARK

Org nr982 791 049
Telefon959 72 230
AdresseFabrikkvegen 11, 2830 Raufoss

Raufoss Industripark har vært stedet for innovasjon, utvikling og kompetansedeling helt siden den andre industrielle revolusjonen. Som en av landets største industriparker, har området utviklet seg til en av de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte industriparkene i Norge. Raufoss Industripark AS eier, utvikler og drifter alle bygg og infrastruktur som i sin helhet utgjør ca. 260 000 kvm eiendom, 350 bygg, 40 km veg og ca. 3 000 mål tomt i Vestre Toten kommune. Gjennom historien har Raufoss vært gjenstand for en rivende utvikling, hvor bedrifter i fysisk nærhet har samarbeidet strategisk gjennom felles ressursutnyttelse. Vi er nå verdensledende på robotisert- og automatisert teknologi på industriell vareproduksjon innen lettvektsmaterialer. Vi har ledige næringslokaler til leie i nærheten av Gjøvik. Her tilbyr vi skreddersydde industrilokaler og tilgang til et industrielt fellesskap med verdensledende teknologi. Vi er et internasjonalt eksportrettetmiljø med lange tradisjoner for utvikling av konkurransedyktige industri- og servicebedrifter. Vår oppgave er å legge til rette for leietakerne gjennom nødvendig infrastruktur, gi tilgang til kompetanse og teknologi, samt forene fagmiljøene og representere leietakernes interesser. Hvis din bedrift har flytte- og utviklingsplaner, og ønsker å knytte seg opp til et høyteknologisk miljø med andre bedrifter, skreddersyr vi våre tomme industrilokaler, næringstomter og serviceopplegg tilpasset ditt behov.

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn0---0
Leder annen godtgjørelse0---0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter162 336150 241145 899130 947117 553
Annen driftsinntekt6 1425 4726 3416 1096 028
Sum driftsinntekter168 479155 713152 241137 056123 581
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn0---0
Ordinære avskrivninger22 08020 59319 52918 29617 437
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader24 40822 14822 89722 22422 931
Driftsresultat121 991112 972109 81596 53683 214
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-59841212
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 2615001 361407225
Sum finansinntekter1 2611 0981 365419236
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-01317
Andre finanskostnader4881 342513147220
Sum annen finanskostnad4881 342513147220
Sum finanskostnader6 5657 1816 1405 205887
Resultat før skatt116 687106 889105 03991 75182 564
Sum skatt-----
Ordinært resultat116 687106 889105 03991 75182 564
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat116 687106 889105 03991 75182 564
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler1 099 8171 055 771997 016930 713844 721
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1 092 4301 048 385989 630923 327837 334
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler1 092 4301 048 385989 630923 327837 334
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 3861 3861 3861 3861 386
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler6 0006 0006 0006 0006 000
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler7 3867 3867 3867 3867 386
Sum varelager-----
Kundefordringer12 6089 60004 5126 892
Konsernfordringer12091187203190
Sum fordringer17 55613 1181 2935 60412 104
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post28 05327 14539 90218 99617 588
Sum Kasse/Bank/Post28 05327 14539 90218 99617 588
Sum omløpsmidler45 60940 26341 19624 60029 692
Sum eiendeler1 145 4261 096 0341 038 212955 313874 413
Aksje/Selskapskapital228 669285 270304 874332 853354 243
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital228 669285 270304 874332 853354 243
Sum opptjent egenkapital735 169640 881554 388469 894394 910
Annen egenkapital735 169640 881554 388469 894394 910
Sum egenkapital963 838926 151859 262802 748749 153
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld155 728149 651143 812138 185113 131
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld155 728149 651143 812138 185113 131
Gjeld til kredittinstitusjoner6003 331-0
Leverandørgjeld17 67910 42418 1376 2834 094
Skyldig offentlige avgifter6 1807 2405 4865 8974 684
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld1 5481 4232 0831 9092 740
Annen kortsiktig gjeld3931 1446 102291612
Sum kortsiktig gjeld25 86020 23135 13814 38012 129
Sum gjeld181 588169 883178 950152 565125 260
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 145 4261 096 0341 038 212955 313874 413
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7036032
Som en av landets største industriparker, har området utviklet seg til en av de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte industriparkene.
«Fra husflid til verdensleder på robotisert- og automatisert teknologi» -125 år med innovasjon og utvikling
Raufoss Industripark har vært stedet for innovasjon, utvikling og kompetansedeling helt siden den andre industrielle revolusjonen.
Vi er nå verdensledende på robotisert- og automatisert teknologi på industriell vareproduksjon innen lettvektsmaterialer.
Raufoss Industripark er fortellingen om et enestående stykke norsk industrihistorie, samfunnsbygging og en enorm vilje til omstilling.

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Telefon hovedvakt/besøkende: +47 61 15 23 10

Mer info fra Forvalt

RAUFOSS INDUSTRIPARK

Org nr 982 791 049

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo